4/7/22

Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου και δάνεια ΤΑΑ για επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού


Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού μπορούν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις που προσφέρονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα χαμηλότοκα δάνεια με ευνοϊκούς όρους από το ΤΑΑ.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου με την προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” ενώ προβλέπεται να ακολουθήσει η προκήρυξη για το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”.

Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες προς χρηματοδότηση και ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ.

Αναπτυξιακός Νόμος: Επιδοτήσεις έως 70%

O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστά έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως 60% για τις μεσαίες και έως 70% για τις μικρές.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ενισχύσεις:

 •     της επιχορήγησης,
 •     της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 •     της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,
 •     της φορολογικής απαλλαγής

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια που έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και στοχεύουν στη δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, και στη διαφοροποίηση της παραγωγής επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται: 

Μεταποίηση

 •     Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
 •     Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 •     Κατασκευή ειδών ένδυσης
 •     Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
 •     Κατασκευή επίπλων
 •     Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 •     Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 •     Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Τουρισμός

 •     Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*
 •     Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε  κατηγορία τουλάχιστον 3*
 •     Ίδρυση εγκαταστάσεων Glamping
 •     Κατασκευή συνεδριακών κέντρων,  γηπέδων γκολφ, τουριστικών λιμανιών,  θεματικών πάρκων, κέντρων ιαματικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας και spa


Χρηματοδότηση ΤΑΑ: δανειοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς από 0,35%, καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση μέσω χαμηλότοκου δανείου από το ΤΑΑ δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους με πολύ ευνοϊκούς όρους, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Συνδυασμός χρηματοδότησης από το ΤΑΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι ενισχύσεις που παρέχονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο στην μεταποίηση και τουρισμό μπορούν να συνδυαστούν με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο βαθμό που η ενίσχυση δεν ξεπερνά τα ανώτατα όρια έντασης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Επομένως ο επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία του επενδυτικού πλάνου έτσι ώστε να είναι έτοιμος κατά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα σχετικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένονται και παράλληλα να προχωρήσει στην αίτηση για δανειοδότηση από το ΤΑΑ.
Financial & Law
Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται σε μια εταιρία που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία της στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας