16/2/22

Φθηνά επιχειρηματικά δάνεια έως και 400.000 ευρώ

Εκκίνηση για φθηνά επιχειρηματικά δάνεια με συμμετοχή έως 20% και επιτόκια έως 0,35% που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και την πορεία του τόπου, σηματοδοτεί η δημοσίευση των προσκλήσεων των Τραπεζών. Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς καθώς και οι Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα, δημοσίευσαν τις προσκλήσεις προς ενδιαφερόμενους και πελάτες τους, για να ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις χρηματοδοτήσεις του ΤΑΑ. 

Συνολικά θα διατεθούν μέχρι το 2026 ποσά άνω των 31 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 18,43 δισ. ευρώ είναι με τη μορφή επιδοτήσεων και 12,73 δισ. ευρώ θα δοθούν ως δάνεια. Το συνολικό ποσό κάθε επένδυσης θα πρέπει να έχει την εξής δομή: Μέχρι 50% συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι 30% τραπεζικό δάνειο και μέχρι 20% συμμετοχή του επενδυτή. 


Οι χρηματοδοτήσεις θα αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες πρέπει να μπορούν να καταταχθούν στους παρακάτω τομείς για να είναι επιλέξιμες. Αυτοί είναι οι 5 πυλώνες: 

  • Πράσινη μετάβαση 
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός 
  • Καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη 
  • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων 
  • Εξωστρέφεια 

Για επενδύσεις που ταξινομούνται ως πράσινη μετάβαση ή ψηφιακός μετασχηματισμός, η ίδια συμμετοχή είναι έως 20% ενώ στην κατηγορία εξωστρέφεια (εξαγωγές) η ίδια συμμετοχή φθάνει έως το 15% και τέλος στην κατηγορία της καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης το ποσοστό ίδιας συμμετοχής μπορεί να είναι μικρότερο έως και 10% της επένδυσης… 

Υπολογίζεται ότι τα πρώτα δάνεια θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από τον Απρίλιο ή τον Μάιο, τουλάχιστον για επενδυτές που είναι έτοιμοι, έχουν συγκεκριμένο πλάνο και έχουν κινηθεί οργανωμένα για να προχωρήσουν γρήγορα. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στην τράπεζα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, προβλέπεται να είναι από 2 έως και 4 μήνες. 

Στις ιστοσελίδες των τραπεζών παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες. Σύντομα θα είναι έτοιμη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των αιτήσεων.
Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας