22/2/22

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Τι πρέπει να γνωρίζει μια επιχείρηση πριν υποβάλει αίτηση

Στην τελική ευθεία για την εκκίνησή τους βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν τα πρώτα δάνεια για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυξάνεται. Το insider.gr απαντά σε βασικές ερωτήσεις των επιχειρήσεων πριν την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση:

1)    Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί από τη στιγμή που θα υποβληθεί ένα επενδυτικό πλάνο προς έγκριση, για να εγκριθεί και εκταμιευθεί;

Από τη στιγμή που θα έρθει το αίτημα στην τράπεζα για το επενδυτικό πλάνο ως την εκταμίευση, ο εκτιμώμενος χρόνος κυμαίνεται από 6 εβδομάδες έως 3 μήνες. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται ανάλογα και με τη γνώση της εταιρείας, του κλάδου και του επενδυτικού πλάνου από την τράπεζα, την πολυπλοκότητα του δανείου και τον σχολιασμό των συμβάσεων. 

2) Οι επιχειρήσεις που είναι σε ώριμο στάδιο εκκίνησης του επενδυτικού τους προγράμματος για το οποίο ήδη έχει εγκριθεί η τραπεζική χρηματοδότηση, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός ευλόγου διαστήματος (π.χ. 6-12 μηνών) προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι επενδύσεις. Υπάρχει δυνατότητα η αρχική χρηματοδότηση να αναχρηματοδοτηθεί από τα χρήματα του ΤΑΑ;

Δεν είναι επιτρεπτή η αναχρηματοδότηση. Υπάρχει αυστηρός οριζόντιος περιορισμός στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων που υπαγορεύει τη μη εκκίνηση της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου. Το ΤΑΑ χρηματοδοτεί μόνο νέες επενδύσεις με δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής του Πελάτη στο πρόγραμμα του ΤΑΑ.


3)    Θα μπορεί το πρόγραμμα να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιδοτήσεων και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορεί, στο βαθμό που αθροιστικά δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου πλαφόν κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή, το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Κυρίως αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις και το πλαφόν που θέτουν βάσει μεγέθους επιχείρησης και γεωγραφικής περιοχής. Για τον υπολογισμό του πλαφόν υπάρχει ο μηχανισμός της ισοδύναμης κρατικής ενίσχυσης που στηρίζεται σε ένα τεχνικό επιτόκιο καθορισμένο από την ΕΕ που ονομάζεται το «επιτόκιο αναφοράς» (και όχι στην διαφορά εμπορικού επιτοκίου και επιτοκίου του προγράμματος). Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του πελάτη και τις καλύψεις (collaterals) υπάρχει ένα matrix που υπολογίζει το συγκεκριμένο επιτόκιο: π.χ. ένας πελάτης με μεσαίου επιπέδου καλύψεις και διαβάθμιση BB  έχει επιτόκιο 1,75%. Οπότε εάν πάρει μέσω του προγράμματος ΤΑΑ επιτόκιο 1,75% δεν θεωρείται ότι έχει λάβει κρατική ενίσχυση και η χορήγηση από το ΤΑΑ δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που δύναται να λάβει. Εάν λάβει όμως επιτόκιο μέσω του προγράμματος 0,35% τότε το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 1,75% και 0,35% για το ποσό του δανείου ΤΑΑ. 

4) Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, με ποιους θα πρέπει να έρθει σε επαφή; Την Τράπεζά της, κάποιον σύμβουλο (π.χ. ελεγκτική εταιρεία), το Υπουργείο, με όλους συγχρόνως; Μπορεί να υπάρχει one-stop-shop, π.χ. μια τράπεζα που να αναλαμβάνει την όλη διαδικασία;

Ο πελάτης ετοιμάζει μόνος του ή  απευθύνεται στον σύμβουλό του για να ετοιμάσει το επενδυτικό του πλάνο, εν συνεχεία απευθύνεται στην τράπεζα που αξιολογεί το επενδυτικό πλάνο και λαμβάνει χρηματοδοτική προέγκριση. Η Τράπεζα απευθύνεται σε έναν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές (όπως θα οριστούν από το ΤΑΑ) που θα αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσουν το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για την εν λόγω επένδυση . Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Ελεγκτή, η Τράπεζα λαμβάνει την τελική χρηματοδοτική έγκριση και ξεκινάει η υλοποίηση της επένδυσης.  

5)    Θα υπάρξει κάποιας μορφής προτεραιοποίηση των αιτημάτων και αν ναι ποια θα είναι τα κριτήρια;

Δεν θα υπάρξει προτεραιοποίηση.

6)    Η ίδια συμμετοχή μπορεί να προέλθει και από δανεισμό;

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να προέλθει από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, δηλαδή από αποθεματικά ή διαθέσιμα και εισφορά σε είδος. 

7)    Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι επιλέξιμες; Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι επιλέξιμες;

Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι επιλέξιμες υπό τον πυλώνα της Εξωστρέφειας. Η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ ανέρχεται αυτοτελώς στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού συμπεριλαμβανομένων των απλών/σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι επιλέξιμες αλλά το θέμα είναι πιο τεχνικό ως προς τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης.  

8)    Ποια θα είναι η ανώτατη διάρκεια των δανείων του ΤΑA; Θα υπάρχει περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο για τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης; 

Η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 3 έτη, με μέγιστη διάρκεια 15 έτη αναλόγως το είδος της επένδυσης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αιτιολογείται από τον επενδυτή το αίτημα για διάρκεια δανείου ΤΑΑ άνω των 12ετών. Η περίοδος χάριτος δύναται να ανέλθει έως 3 έτη ανάλογα με την φύση και τις ανάγκες της επένδυσης.
Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας