ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ιδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία
Ελληνικές εταιρίες, επιχειρηματίες, έμποροι, αντιπρόσωποι, αφανείς εταίροι κλπ., που επιθυμούν την πλήρη εξασφάλιση των συναλλακτικών και περιουσιακών τους στοιχείων, έχουν κάθε λόγο να συστήσουν μια εταιρία στη Βουλγαρία, καθ’ όλα νόμιμη και διεθνώς αναγνωρισμένη ως Ευρωπαϊκή Εταιρία.

Γιατί στη Βουλγαρία

• Ο φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10%, ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 10%.
• Η πληρωμή μερισμάτων και η διανομή άλλων εισοδημάτων φορολογείται με 5%.
• Υπάρχει εξαίρεση του ΦΠΑ 20% σε εισαγωγές προϊόντων ή σε εκπόνηση project αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
• Υπάρχουν μεγάλα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων
• Από τη στιγμή που μπήκε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κράτος μέλος της Ε.Ε), οι εταιρίες της δεν είναι offshore.
• Η Βουλγαρία έχει υπογράψει συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας με τις περισσότερες μη offshore χώρες.
• Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι βουλγαρικές εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
• Χαμηλό εργατικό κόστος. Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 130 (εκατόν τριάντα) ευρώ μηνιαίως, τέσσερις φορές χαμηλότερος από ό,τι στην Ελλάδα.
• Υπάρχει αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό με μέσο μηνιαίο μισθό 350€.
• Χαμηλός συντελεστής διαβίωσης. Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρόφιμα, ρουχισμό και ενοίκια.
• Μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα.
• Στρατηγικά, η χώρα βρίσκεται σε σημαντικές εμπορικές οδούς και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή.
• Επιτρέπεται η αγορά ακινήτου στο όνομα της εταιρίας σας με 100% ιδιοκτησία
• Η διεύθυνση διοίκησης της εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της.

Με τη χρήση βουλγαρικής εταιρίας, ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

1) Μειώνει τον φόρο βάσει τεκμηρίων διαβίωσης ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα
2) Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές από τα κέρδη της εταιρίας του
3) Αποφεύγει τη δαιδαλώδη ελληνική φορολογική νομοθεσία
4) Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας
5) Αποκτά ένα διεθνές επιχειρηματικό προφίλΠεριπτώσεις δημιουργίας βουλγαρικής εταιρίας

1) Διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, είτε εντός της Ε.Ε, είτε εκτός της Ε.Ε, ή και σε συνδυασμό των δύο. Στη μορφή αυτή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς αλλά και ως διαχειριστής – μεσάζων, με αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών της μητρικής εταιρίας και κατά συνέπεια τη μείωση των φορολογητέων κερδών στην Ελλάδα.

2) Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών: Υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο όφελος για τις εταιρίες αμοιβών από πωλήσεις και υπηρεσίες πληροφορικής και για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (εταιρίες που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω internet).

3) Αγορά Μετοχών και συναφείς επενδύσεις στα Χρηματιστήρια χωρίς φόρο κεφαλαιουχικών κερδών (εμφανίζεται δικαιούχος η βουλγαρική εταιρία και όχι το φυσικό πρόσωπο).

4) Αγορές ακινήτων – και στην Ελλάδα (οικόπεδα, κατοικίες, διαμερίσματα κλπ.).
Στη συγκεκριμένη κατηγορία, επειδή ο αγοραστής είναι η εταιρία, δεν υπόκειται στην υποχρέωση της δήλωσης του «Πόθεν Έσχες» και Φ.Π.Α.

5) Διαχείριση χρημάτων σε τράπεζες και μέσω online συστημάτων. Το κεφάλαιο μαζί με τους τόκους ανήκουν στη βουλγαρική εταιρία και όχι στο φυσικό πρόσωπο. Φορολογικά κέρδη.

6) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία: σε ευρωπαϊκή τράπεζα (σχεδόν όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες λειτουργούν στη Βουλγαρία), ή στο εξωτερικό (π.χ. Ελβετία).

7) Συμμετοχή σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα θυγατρικής ή εξαγορά ελληνικής εταιρίας ή δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρίας μέσω συγχώνευσης δύο εταιριών.

8) Ενοικίαση ή αγορά ακινήτων (γραφεία, σπίτια, οικόπεδα κλπ.) στη Βουλγαρία, που θεωρείται μία από τις καλύτερες επενδύσεις real estate στην Ευρώπη σήμερα.

9) Αγροτικές δραστηριότητες, καλλιέργειες, δημιουργία φάρμας. Ιδανικές συνθήκες για συνταξιούχους, αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις.

Πώς στη Βουλγαρία

Η εταιρία Financial & Law, γνωρίζοντας άριστα την εταιρική νομοθεσία και την αγορά της Βουλγαρίας, αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά θέματα ίδρυσης εταιρίας στη Βουλγαρία, όπως:

• Σύσταση εταιρίας (Παροχή Υπηρεσιών, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Μεταποίηση κλπ.)
• Φιλοξενία της εταιρίας σε στεγασμένο χώρο στη Σόφια ή σε πόλη της επιλογής σας
• Πλήρη λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας με βάση τη βουλγαρική νομοθεσία.
• Νομική και Συμβουλευτική υποστήριξη
• Τραπεζική και ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησης
• Χρηματοδότηση - δανειοδότηση από τοπικά επενδυτικά προγράμματα
• Συνδρομή στην έρευνα για την έκδοση του επιχειρηματικού σας δανείου από τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας
(Παρέχονται σε επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη Βουλγαρία, δάνεια σε συνδυασμό με αντίστοιχες επιδοτήσεις ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Προσφέρονται: άμεση υποστήριξη, μεταφράσεις, έρευνα αγοράς για λογαριασμό σας, συνεχής ενημέρωση της υπόθεσής σας.)
• Προσωπικές συμβουλές και έρευνα αγοράς για τις επενδυτικές δυνατότητες, καθώς και για τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε στη Βουλγαρία
• Σύνταξη business plan και προϋπολογισμού της νέας σας επιχείρησης
• Συνδρομή στο management της επιχείρησής σας με πλήρη ενημέρωσή σας για τη λειτουργία της εταιρίας σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείτε χρόνο και έξοδα μετακίνησης.

Και ακόμη:

• Οργάνωση του ταξιδιού σας από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, καθώς και κάθε σας ταξίδι στο εσωτερικό της Βουλγαρίας.
• Διαδικασία σύστασης της εταιρίας σας.
• Ενοικίαση του εργασιακού σας χώρου.
• Εξοπλισμό του εργασιακού σας χώρου.
• Πρόσληψη του προσωπικού σας.
• Οργάνωση της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας σας, που μπορεί να περιλαμβάνει δημιουργία και προβολή ιστοσελίδας και έντυπο διαφημιστικό υλικό.
• Συμβολή στην αγορά των υπηρεσιακών σας αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται γι' αυτό.

Ενδεικτικά:

Η βουλγαρική εταιρία ΕΠΕ είναι απλή στη σύστασή της και έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

1. Μπορεί να είναι μονοπρόσωπη, με έναν μέτοχο ή περισσότερους.
2. Το μετοχικό της κεφάλαιο ξεκινά από το ελάχιστο του 1€ μόνο.
3. Η εγγραφή της γίνεται σε 24 ώρες στο ηλεκτρονικό registry εταιριών.
4. Ο φόρος εισοδήματος είναι 10%, ο χαμηλότερος σε όλη την ΕΕ.
5. Τα κόστη δημιουργίας της εταιρείας είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

* Σημείωση: Τα κόστη λογιστικής υποστήριξης μιας βουλγαρικής εταιρίας είναι ελάχιστα, όπως και τα κόστη ετήσιας ανανέωσής της.

Η ίδρυση εταιρείας Ε.Π.Ε. (Μονοπρόσωπης ή Πολυπρόσωπης) κοστίζει μόνο από 300 ευρώ και περιλαμβάνει:

1. Ετοιμασία από το νομικό μας τμήμα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έναρξη της εταιρίας σας.
2. Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών σας στην ελληνική από Έλληνα διερμηνέα που διαθέτει επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.
3. Υποβολή των δικαιολογητικών σας στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.
4. Παροχή σφραγίδας της εταιρίας σας.

Επίσης:

- Προσφέρουμε έδρα για την εταιρία σας στην τιμή των 30 ευρώ μηνιαίως. Έτσι δεν χρειάζεται να ενοικιάσετε γραφείο στη Βουλγαρία, εάν βέβαια σκοπεύετε να διοικείτε την εταιρία σας από την Ελλάδα.
- Λογιστική υποστήριξη από 50 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας σας.
- Προφορική διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συναντήσεών σας, από 20 ευρώ την ώρα. Η υποστήριξη διερμηνείας γίνεται από Έλληνα υπήκοο που διαθέτει επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.
- Γραπτή μετάφραση των δικαιολογητικών σας από τα ελληνικά στα βουλγαρικά και αντίστροφα, με 5 ευρώ τη σελίδα.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

Financial & Law
Οικονομικές & Νομικές Υπηρεσίες
Πατησίων 20-22 (8ος όρ., γρ. 810), Αθήνα
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642