Έως 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για την επιδότηση παγίων δαπανών

17/4/19

ΕΣΠΑ: 5+2 προγράμματα επιδοτήσεων ύψους €1,2 δισ.


Επτά προγράμματα διαθέτει το ΕΣΠΑ σε επιχειρηματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους, συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ.

Τα ενεργά προγράμματα είναι τα εξής:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Συνολικός προϋπολογισμός 400.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της χώρας και μέσω αυτού οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν έως και 49 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ. Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μπορούν να κυμανθούν από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι από 50% έως 65% ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι:

Βιομηχανίες Τροφίμων
Διαχείριση Αποβλήτων
Δικηγορικά Γραφεία
Εκδοτικοί Οίκοι
Εταιρίες Ενέργειας
Εταιρίες Καθαρισμού
Εταιρίες Πληροφορικής
Κατασκευαστικές
Κατασκευές Μηχανημάτων
Κτηνιατρεία
Λογιστικά Γραφεία
Μηχανικοί
Μεταφορά και Αποθήκευση
Ποτοποιία
Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
Ταχυδρομικές Εταιρίες (courier)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεφωνικό Κέντρο
Υγεία (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι κ.ά.)
Χαρτοποιία
Χοντρικό Εμπόριο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
Ψηφιακή Προβολή
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
Μεταφορικά Μέσα
Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση: Συνολικός προϋπολογισμός 60.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα και δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν μέσω αυτού να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της χώρας ,τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μπορούν να κυμανθούν από 10.000 έως 150.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 50%.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι:

Λιανικό Εμπόριο (κρεοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, εμπόριο ρούχων & υποδημάτων, αρτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)
Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κ.ά.)
Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια)
Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ ελάχιστον:

1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού
Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής
Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία)
Μεταφορικά Μέσα
Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 27 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 Μαΐου 2019.

3. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: Συνολικός προϋπολογισμός 150. 000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αφορά μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 έως 250 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών και ενεργητικό από 10.000.000 έως 50.000.000 ευρώ. Επιδοτεί την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την τυποποίηση προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως 400.000 ευρώ και το ύψος της επιδότησης 50%. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Χρηματοδοτούνται τα εξής:

Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Χρηματοδοτικό Σχήμα
Επιδότηση 50%

Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται

Βιομηχανίες τροφίμων
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις κλάδων υλικών-κατασκευών
Εταιρείες Logistcis
Ξενοδοχεία
Εταιρείες πληροφορικής
Εταιρείες του κλάδου υγείας
Εταιρείες ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προσωπικό άνω των 50 υπαλλήλων σε ΕΜΕ ή κύκλο εργασιών/ ενεργητικό άνω των 10 εκ. Ευρώ
Τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
Έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 27 Ιουνίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

4. Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ : Συνολικός προϋπολογισμός 50.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις και στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Επιδοτεί το 50% του κόστους συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού ο δε προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδότησης θα είναι ανοιχτό για όλο το 2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτοποιία
Κλωστοϋφαντουργία - Κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδησης & δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων & μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, οχημάτων & εξοπλισμού μεταφορών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εμφάνιση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2016
Εξαγωγή ιδιοπαραγόμενων προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών το 2016
Ίδρυση πριν την 31/12/2015
Άδεια λειτουργίας σε ισχύ και επιλέξιμος μεταποιητικός κωδικός δραστηριότητας ΚΑΔ

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 18 Ιανουαρίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

5. Β' κύκλος της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Συνολικός προϋπολογισμός 200.000.000 ευρώ

Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Η επιδότηση των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 25 – 80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/Δαπάνη.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Θεματικοί τομείς

Υλικά - Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ.

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence). Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Το πρόγραμμα άνοιξε για υποβολές στις 28 Μαρτίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 29 Μαΐου 2019.
Ποια είναι τα αναμενόμενα προγράμματα

1. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 30.000.000 ευρώ

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης πάσης φύσεων αποβλήτων και απορριμμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών για την παραγωγή χρήσιμων πρώτων υλών για άλλους κλάδους της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 35% μέχρι 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Τι χρηματοδοτείται

Εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης κτηριακών εγκαταστάσεων & διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
Επαγγελματικά οχήματα
Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Λογισμικό (ERP, CRM, αυτοματοποίησης, κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και άδειες εκμετάλλευσης
Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου
Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

2. Επιβραβεύω - Ενισχύω τις επιχειρήσεις: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 300.000.000 ευρώ

Το Πρόγραμμα «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις επιχειρήσεις» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, εκτός των τουριστικών, οι οποίες διατήρησαν ή και αύξησαν την απασχόλησή το τελευταίο έτος. Το πρόγραμμα αφενός θα επιβραβεύει με ένα ποσό επιδότησης ανά εργαζόμενο τις επιχειρήσεις που διατήρησαν σταθερή την απασχόληση το τελευταίο έτος και θα αφετέρου θα δίνει επιπρόσθετη επιδότηση για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πρώτο σκέλος δίνεται ποσό 1.000 Ευρώ για κάθε θέση πλήρους απασχόλησης (1 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) που διατηρήθηκε το τελευταίο έτος, με μέγιστο ποσό 10.000 Ευρώ. Άρα μια επιχείρηση με 5 θέσεις πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ) θα λάβει 5.000 €. Μια επιχείρηση με 12 θέσεις πλήρους απασχόλησης (12 ΕΜΕ) θα λάβει 10.000 €
Στο δεύτερο σκέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας επιδοτούμενης κατά 50% και μέχρι του ποσού των 15.000€ και παράλληλα να κάνει δαπάνες κατάρτισης του προσωπικού.

Επιλέξιμοι τομείς

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά-Κατασκευές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.
Ανήκουν σε έναν από τους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ πλην του τουρισμού (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων -Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία -Υλικά – Κατασκευές)
Απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης.
Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή 12 μήνες πριν.
Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.
Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ από μερική σε πλήρη κ.α.) την τελευταία τριετία.

Εκτός των προηγουμένων, θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.
Να αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα με μέσο όρο ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής
Να έχουν κατοχυρώσει πατέντα την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

Η δράση αποτελείται από τα παρακάτω 2 διακριτά αλλά και αλληλένδετα στάδια

Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων

Το στάδιο αυτό προβλέπει την επιβράβευση της επιχείρησης με την καταβολή 1.000€ ανά Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ανώτατο βραβείο που μπορεί να λάβει μια επιχείρησης είναι για 10 ΕΜΕ (10.000€) , ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ΕΜΕ που διατήρησε ή και αύξησε.

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Για τη λήψη της επιβράβευσης είναι υποχρεωτικές οι δύο κατηγορίες ενεργειών που ακολουθούν.

Η πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

Για επιχείρηση που απασχολεί το έτος αναφοράς:

>=2 και =

>5 και =

>=10 και =

Το παραπάνω μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας είναι επιλέξιμο με ανώτατο όριο τις 15.000€ ανά ΕΜΕ.

Η κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Όπως αιτείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 1.000€ ανά εργαζόμενο.Financial & Law
Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα, μπορούν να απευθύνονται σε μια εταιρία που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία της στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας