Παράταση έως 9/12 στο πρόγραμμα της Περιφ. Αττικής για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων * Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων"

16/4/19

Χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια με δώρο τους τόκους για το 40% του υπολοίπου


Δάνεια με δωρεάν τόκους για το 40% του υπολοίπου προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω προγράμματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Ο λόγος γίνεται για τη δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» που έχει στόχο τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια ή/και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κινήσεως.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

  • Η Δράση απευθύνεται σε ΜμΕ κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  • Aπασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
  • Eμφανίζουν έως Ευρώ 50.000.000 ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 43.000.000.
  • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερεςΤο ύψος του δανείου

Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει σε:

  • Επενδυτικά δάνεια, από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ
  • Δάνειο κεφαλαίου κινήσεως, από 10.000 έως 500.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι σωρευτικά και για τους δύο ανωτέρω σκοπούς, το ποσό χρηματοδοτήσεως μέσω της Δράσεως δεν δύναται να ξεπεράσει τα 1.500.000 ευρώ.

Το επιτόκιο

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου, καθώς, λόγω της συγχρηματοδοτήσεως με το ΤΕΠΙΧ, το υπόλοιπο 40% παρέχεται άτοκο από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Εφαρμόζεται εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%), επίσης μόνο στο 60% του δανείου.

Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από τον τύπο της χρηματοδότησης την οποία θα επιλέξετε:

  • Επενδυτικά δάνεια, από 5 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
  • Κεφάλαια κινήσεως, από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

Οι αιτήσεις

Η Δράση διατίθεται με καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δράσεως, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτήσεως στο ΠΣΚΕ, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της τράπεζας με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

Κάντε αίτηση εδώFinancial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας