Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων"

5/12/18

Άδειες – εξπρές και φοροαπαλλαγές για τις Στρατηγικές Επενδύσεις


Αδειοδοτήσεις εξπρές μέσα σε 45 ημέρες, σταθερή φορολογία αλλά και φοροαπαλλαγές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το οποίο τέθηκε σήμερα Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα του Opengov.

Με το νομοσχέδιο που έρχεται να αντικαταστήσει τον ν. 3894/2010 για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» διευρύνονται οι κατηγορίες επενδύσεων ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί αλλά και το είδος.

Για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις προβλέπονται διαδικασίες εξπρές. Ειδικότερα ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε ημερών «για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων».

Μάλιστα προς επιτάχυνση των διαδικασιών ο νέος νόμος θα ορίζει ότι για τις στρατηγικές επενδύσεις η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταφέρεται αυτόματα στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.Ποιες είναι οι Στρατηγικές Επενδύσεις

Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές κίνητρα, ενώ εισάγονται και κίνητρα για επενδύσεις στοχευμένες σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία.

Ως στρατηγικές επενδύσεις θα μπορούν να χαρακτηριστούν:

• Επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ ή που δημιουργούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.
• Επενδύσεις με οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, τα όρια μειώνονται σε 75 νέες θέσεις εργασίας και 30 εκατ. ευρώ, ενώ αν αυτές δημιουργούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) τα όρια καθορίζονται σε 50 θέσεις εργασίας και προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.
• «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.
• «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων 20 εκατ. ευρώ.
• «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως τα έργα ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα • «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)».

Φορολογικά κίνητρα

Όλες οι επενδύσεις που θα ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια όπως ακριβώς και οι επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016).

Παράλληλα, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορούν να λάβουν και απαλλαγή επί του φόρου εισοδήματος ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.

«Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία ενός πλαισίου πιο ελκυστικού και αποτελεσματικού για τους επενδυτές σε σχέση με το υφιστάμενο, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχεία διαδικασία. Παράλληλα, διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση, προσελκύοντας επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/12/2018 και ώρα 13:00.