Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το «Επιχειρούμε έξω» * Παρατείνεται έως τις 31/12/19 η προθεσμία ολοκλήρωσης για τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004

8/12/18

Εθνική Τράπεζα: Χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις


Η Εθνική Τράπεζα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Αυτό σημαίνει πως πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι €25.000 με μειωμένο επιτόκιο και με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και Mentoring για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας.Όπως σημειώνει η Εθνική και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο κλάδος των μικρών επιχειρήσεων περιορίστηκε δραματικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Αντίστοιχη τάση δείχνουν τα στοιχεία και για άλλους κλάδους μικροεπαγγελματιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ.