3/10/21

Ταμείο Ανάκαμψης: Ποιοι και πώς θα μοιραστούν προνομιακά δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ

Ταχεία πρόσβαση σε προνομιακά δάνεια άνω των 20 δισ. ευρώ για ποιοτικές επενδύσεις, νέες αγορές και περισσότερες θέσεις εργασίας θα έχουν από τον Οκτώβριο και μετά χιλιάδες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με τους ειδικούς όρους που θα δοθούν τα δάνεια, οι επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν με εξαιρετικά ευνοϊκά επιτόκια (επιπέδου χωρών ΑΑΑ) που ούτε το μέγεθος και το οικονομικό προφίλ τους, ούτε και η πιστοληπτική βαθμίδα της Ελλάδας θα επέτρεπαν.

Στην κούρσα της χρηματοδότησης που ξεκινά, πλεονέκτημα έχουν:

■ Οσοι έχουν προετοιμάσει ήδη κατάλληλα επενδυτικά σχέδια.

■ Οσοι επιλέγουν να επενδύσουν σε τουρισμό, πράσινη ανάπτυξη, ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία.

■ Οσοι προβούν (ή έχουν προβεί ήδη) σε συνέργειες, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

■ Οσοι ξέρουν να συναλλάσσονται με τις τράπεζες και έχουν διαφάνεια στα οικονομικά τους.

Τις επόμενες ημέρες οι εμπορικές τράπεζες θα συνυπογράψουν συμφωνίες με το Ελληνικό Δημόσιο για το πόσα δάνεια θα δίνουν και πώς θα τα κατευθύνουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.


Πρώτος κανόνας: Το Ελληνικό Δημόσιο θα εισφέρει έως 12,7 δισ. ευρώ, με τον όρο ότι και οι τράπεζες αντίστοιχα θα καταβάλουν τουλάχιστον 7,6 δισ. ευρώ επιπλέον ως δάνεια (συνολικά 20,3 δισ. τράπεζες και Δημόσιο).

Δεύτερος κανόνας: Τα δάνεια πρέπει και να επιστραφούν. Για να δώσει 12,7 δισ. το Δημόσιο, οι ιδιώτες επενδυτές θα βάλουν και δικά τους κεφάλαια 5,1 δισ. ευρώ. Χρηματοδοτεί και άρα αναλαμβάνει έτσι το ρίσκο της επένδυσης (κατά 20% τουλάχιστον) και ο ιδιώτης επενδυτής, αλλά και η τράπεζα που θα τον επιλέξει. Το υπόλοιπο 30%-50% το αναλαμβάνει το κράτος. Αν η επένδυση πέσει έξω και το δάνειο μείνει απλήρωτο, τότε το Δημόσιο θα εκδώσει ένταλμα για την είσπραξή του.

Τρίτος κανόνας: Τα 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα μοιραστούν ισόποσα στις τράπεζες. Θα σπάνε σε πακέτα, π.χ., των 200 ή 300 εκατ. ευρώ, και θα δίνονται ανά τακτά διαστήματα -κάθε λίγες εβδομάδες- στις τράπεζες που τα ζητούν, μόλις θα συγκεντρώνουν ικανό αριθμό ή ύψος εγκρίσεων ιδιωτικών επενδύσεων.

Ξεκινά έτσι μια κούρσα υποβολής και εγκρίσεων επενδυτικών σχεδίων. Οσοι προλάβουν εντάσσονται άμεσα στα πακέτα χρηματοδοτήσεων. Οσοι όχι, θα περιμένουν τα επόμενα πακέτα. Ετσι, μπορεί άλλες τράπεζες να πραγματοποιούν ρεκόρ άντλησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και χορηγήσεων δανείων, ενώ άλλες -και οι πελάτες τους- θα μένουν πίσω.

Ποιοι και πώς αποκτούν πρόσβαση

Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω των δανείων του Ταμείου θα γίνεται με μηδενικό επιτόκιο και εξαιρετικούς όρους αποπληρωμής. Το ύψος της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται ανάλογα με το είδος της επένδυσης από 30% έως και 50% του συνολικού κόστους. Η διάρκεια δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 8 έως 12 έτη. Παρέχεται η δυνατότητα ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και μέγιστης 15 ετών ανάλογα με τη φύση της επένδυσης και κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύματος.

Την επιλογή κάνουν οι τράπεζες, όχι κάποια κρατική υπηρεσία ή φορέας. Τα projects θα αξιολογούνται βάσει κριτηρίων από πιστοποιημένο εκτιμητή. Πρόσβαση στις ενισχύσεις κατά προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις που αφορούν σε:

1 Πράσινη μετάβαση: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαφύλαξη υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, προστασία βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων

Για παράδειγμα, σχέδια που θα επιλεγούν μαζικά θα αφορούν σε:

■ ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

■ εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

■ υποδομές και λειτουργία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

■ δράσεις προστασίας από φυσικές καταστροφές

2 Ψηφιακή μετάβαση: Επενδύσεις 5G και Gigabit συνδέσεων, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για χρήση από δημόσιες υπηρεσίες.

Θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν σε:

■ εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε ιδιωτικά και κρατικά κτίρια

■ μετάβαση στην τεχνολογία 5G

■ ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους (έργα ψηφιοποίησης ληξιαρχείων, νοσοκομείων, δικαστηρίων κλπ)

■ ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών

■ νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

3 Μετασχηματισμός της οικονομίας – Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων: Καλύπτονται και υφιστάμενες συνεργασίες, αλλά μόνο νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις. Θα απαιτούνται μακροχρόνιες (πενταετίας τουλάχιστον) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων για σκοπούς όπως:

■ προμηθευτικές συνεργασίες

■ εξαγωγικές συνεργασίες

■ συμβολαιακή γεωργία

■ δικαιόχρηση (franchise)

■ κοινά έργα Ερευνας και Ανάπτυξης κ.λπ.

Ενισχύεται η δημιουργία νομικών προσώπων με τις ανωτέρω επιδιώξεις, αλλά και κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, οργανώσεων, ομάδων παραγωγών, ανεξαρτήτως νομικού τύπου.

Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται:

α) Οσον αφορά στις συνεργασίες, η δέσμευση του επενδυτή να συμμετέχει τουλάχιστον  για μία πενταετία, αλλά και ο συνολικός κύκλος εργασιών όσων μετέχουν στο σχήμα να είναι μεγαλύτερος (τουλάχιστον 50%) του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο τζίρο μεταξύ των υπολοίπων.

β) Οσον αφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, το νέο σχήμα να ολοκληρώθηκε μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί με τους όρους χρηματοδότησης (και όχι να προϋπάρχει).


4 Εξωστρέφεια: Επιλέξιμα αυτομάτως θεωρούνται τα τουριστικά επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών με τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Και γενικότερα, επιλέγονται επενδύσεις των οποίων τουλάχιστον το 20% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές. Εξετάζονται οικονομικά στοιχεία, π.χ. τι ποσοστό εισπράξεων πραγματοποιείται με κάρτες και εμβάσματα εξωτερικού.

5 Καινοτομία – Ερευνα και Ανάπτυξη:

■ Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM).

■ Επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα οποία δημιουργούνται νέο προϊόν ή υπηρεσία (όχι απλώς νέο brand) και δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε άλλες χώρες.

■ Ερευνες σχετικές με θεματικές ενότητες του Horizon Europe, τη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας (RIS3) και δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες.

Η κλιμάκωση της συνεισφοράς του κράτους (μεταξύ 30% και 50%) θα μοριοδοτείται βάσει της συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες (ή/και συνδυασμό τους). Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται με τραπεζικά κριτήρια από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή
Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας