5/11/20

Ξεκινά το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για δάνεια μικρών επιχειρήσεων

Υπογράφηκαν σήμερα από τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Αθ. Χατζηπέτρου και τους εκπροσώπους 12 τραπεζών, οι συμβάσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Στο εγγυοδοτικό πρόγραμμα COVID Β φάση η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 780 εκατ. εκ των οποίων τα 700 εκατ. θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 80 εκατ. σε μεγάλες. Με τη μόχλευση τα 700 εκατ. θα φτάσουν τα 2,1 δις. για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα 80 εκατ. θα φτάσουν τα 320 εκατ. για μεγάλες επιχειρήσεις.

Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα COVID Β φάση πρέπει να εκταμιευτεί μέχρι 30/6/21, ενώ για το αντίστοιχο πρόγραμμα της Α φάσης οι εκταμιεύσεις ολοκληρώνονται 31/12/20. Μέσα από τα εγγυοδοτικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη εκταμιευτεί 1,5 δις. και στοχεύουν με τη Β φάση να διοχετεύσουν στην αγορά επιπλέον 2,1 δις. Πρόκειται συνολικά για πόρους 3,6 δις. που διοχετεύτηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα προγράμματα επιδότησης των τόκων (ΤΕΠΙΧ) που ως το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,7 δις.


Με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα το Δημόσιο εγγυάται στις τράπεζες μέχρι και το 80% της χρηματοδότησης που παίρνει η επιχείρηση. Η εγγύηση του Δημοσίου καλύπτει το 80% κάθε δανείου, αλλά μέχρι το 40% για το συνολικό δανειακού δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και για αυτό δημιουργεί μόχλευση του αρχικού κεφαλαίου κατά τρεις φορές.

Μετά την σημερινή υπογραφή των συμβάσεων οι τράπεζες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την κατάρτιση συμβάσεων με τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες ώστε να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις. Αιτήσεις στις τράπεζες για το πρόγραμμα της Β φάσης μπορούν να καταθέσουν και εταιρίες που έκαναν χρήση του εγγυοδοτικού Α φάσης.

(ΠΕ 5/11/20)Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας