Έως 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για την επιδότηση παγίων δαπανών

28/5/20

Έρχονται οι μικροχρηματοδοτήσεις έως 25.000€ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις


Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο σχεδιασμός για τον θεσμό των μικροπιστώσεων προς επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματίες που χρειάζονται ρευστότητα αλλά δεν μπορούν να την βρουν από τον τραπεζικό τομέα. Το σχετικό νομοσχέδιο παρουσιάζεται στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα προκειμένου εν συνεχεία να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή. Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης χρηματοδότησης χωρίς να ζητούνται εξασφαλίσεις, σε μικρές επιχειρήσεις αλλά και αυτοαπασχολούμενους.

Κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίηση του, αποτελεί, σύμφωνα με την αγορά το κατά πόσο θα εκδηλωθεί στη σημερινή συγκυρία ενδιαφέρον από φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στον θεσμό. Με δεδομένο ότι οι τράπεζες θα απέχουν από τον θεσμό, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο δεν τους επιτρέπει να χορηγούν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, η πρόκληση πλέον είναι, ποιοι θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία.

Κατά πληροφορίες τα δάνεια θα χορηγούνται για κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης, προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις (εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.ά). Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κ.τλ.Οι μικροπιστώσεις θα προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής αναμένεται να είναι 12 μήνες και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια.

Άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να λάβουν εταιρείες φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. Η αδειοδότηση θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αναμένεται δε να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ ή λίγο περισσότερο.

Την προώθηση του νομοσχεδίου έχει ζητήσει και η ΕΣΕΕ εκτιμώντας ότι θα αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας για το 80% των εμπορικών επιχειρήσεων που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας