Τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

26/7/19

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα επιδοτήσεων για αγροτικές επιχειρήσεις της Αττικής


Από σήμερα έως και τις 22 Νοεμβρίου οι αγρότες της Αττικής θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη σε νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ. Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν.

Οι τομείς που ενισχύονται είναι: κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα, αυγά, λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια), ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, ξύδι, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.

Στόχος της δράσης η η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι: 100.000 ευρώ κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός έως 599.999,99 ευρώ ανώτερος αιτούμενος προϋπολογισμός, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού.Τι χρηματοδοτείται

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν στις εξής κατηγορίες:

• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

• Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου για τη μεταφορά προϊόντων.

• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας