24/5/13

Ποιες επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο

Με τυποποιημένες διαδικασίες για αυστηρότερο έλεγχο και κέρδος χρόνου και χρήματος, χωρίς τη μεσολάβηση των χειριστών για την αποφυγή δοσοληψιών, ο νέος αναπτυξιακός νόμος φιλοδοξεί να καταστεί ένα χρηστικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων και τόνωσης της πραγματικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές:

•Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται όλο τον χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους, τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους για όσα υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
•Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε. εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, [ευνοούνται περιοχές Β.Ε.Π.Ε. Αττικής (Κερατέας, Ανω Λιοσίων, Σχιστού), Θεσσαλονίκης, Κοζάνης , Λάρισας, Βόλου κ.α.].
•Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας.
•Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.
•Καταργείται για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από το μείγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση κεφαλαίου (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).
•Εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στις ευνοϊκές διατάξεις επιχορήγησης καθώς και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού υγείας, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με ΚΥΑ.
•Εντάσσονται και επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό για ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση.
•Εντάσσονται επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπίας, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, ιαματικών πηγών κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισμού κ.ά.
•Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω ,
•Εντάσσονται επίσης και επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις camping 3*
•Εντάσσονται ο τομέας της ναυπηγίας για σταθερές και μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων κ.λπ.

- Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης. Εφόσον ο επενδυτής επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 χρόνια ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα.
•Οι συνέργειες για την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης περιορίζονται από 10 σε 5, ενώ για την επαρχία από 5 σε 3.
•Μεταβάλλονται τα όρια της συσσώρευσης των ενισχύσεων και γίνονται 15 εκ. ευρώ για μεμονωμένες και 30 εκ. για και για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα.
•Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάθεσης του ελέγχου των επενδυτικών νόμων και από άλλους εκτός του δημοσίου φορείς.
•Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης εξορθολογίζεται και γίνεται ο προβλεπόμενος από την απόφαση ένταξης.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος επενδυτής

Για την ένταξη τον επενδυτικών προτάσεων στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη:

•η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή
• η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας,
•η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης
• η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας
• η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, ιδίως της βιομηχανίας
• η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας
• η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας
• η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας

Ποσοστά ενίσχυσης
Επίσης, μεταβάλλονται προς τα κάτω τα ποσοστά ενίσχυσης σε ορισμένα νησιά όπου με τις ισχύουσες διατάξεις τα ποσοστά αυτά δεν εξαντλούσαν το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων, [π.χ. Μαγνησία, (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), Κρήτη κ.α.]

Παράλληλα, στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Γι' αυτά που είναι πάνω από 50 εκ. ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.

(Πηγή: Ημερησία)


Financial & Law:
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: