19/4/13

Ρυθμίσεις δανείων για επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες

Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών που έχουν δάνεια προσπαθούν να τα ρυθμίσουν ή να τα αναδιαρθρώσουν.

Για τους μικρομεσαίους οι ρυθμίσεις είναι αλά καρτ, ανάλογες δηλαδή με το προφίλ του κάθε πελάτη -κατά πόσο εξυπηρετεί το δάνειο του ή όχι-, το ύψος του δανείου, την προοπτική της εταιρείας του.

Για τα αγροτικά δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου οι διαδικασίες ρύθμισης καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

Σήμερα η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί έντονο πρόβλημα για το 40% των ΜμΕ, καθώς την τελευταία διετία οι καθυστερήσεις εισπράξεων από πελάτες έχουν αυξηθεί κατά 7 ημέρες ενώ οι πληρωμές προς προμηθευτές γίνονται συντομότερα κατά 21 ημέρες, ενώ συνεχώς περιορίζεται η χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών (35% των συναλλαγών των ΜμΕ στα τέλη του 2012 από 57% το 2009), σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας (Μάρτιος 2013).

Και καθώς δεν υπάρχει ρευστό, το πρόβλημα εξυπηρέτησης των δανείων είναι ιδιαίτερα έντονο και οξύνεται διαρκώς.

Με τον διακανονισμό οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες προσπαθούν να δώσουν «ζωή» στις επιχειρήσεις τους, και να αποφύγουν το λουκέτο. Οπως λένε τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη μέσα από προγράμματα ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων η δόση μπορεί να μειωθεί ακόμα και στο μισό. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, οι τράπεζες ζητούν πρόσθετες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οπως αναφέραμε παραπάνω, οι ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους είναι αλά καρτ και κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:
•αναχρηματοδότηση.
•επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.
•περίοδος χάριτος για διάστημα 12 έως 18 μηνών με πληρωμή μόνο των τόκων.

Ωστόσο τα τραπεζικά στελέχη που είναι αρμόδια για τους μικρομεσαίους, σημειώνουν ότι σχετικά με τη διαχείριση κόστους, οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντική έλλειψη αποτελεσματικότητας, την οποία καλούνται να θεραπεύσουν χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη.

Σημειώνουν πως το κόστος χρηματοδότησης και οι γενικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πιστωτές (τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ.) αποτελούσαν το 40%-60% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων πριν από την κρίση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν σταθερές, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα σήμερα ο λόγος των υποχρεώσεων προς τον κύκλο εργασιών να είναι εξαιρετικά πιεστικός.

Για αυτό θα πρέπει ο επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας, να απευθυνθεί στην τράπεζα εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή. Αν το πρόβλημα διαγνωστεί εν τη γενέσει του, τότε η αντιμετώπισή του είναι περισσότερο αποτελεσματική.

Επίσης πλέον τα τραπεζικά στελέχη «μετράνε» και τις ανάγκες που έχει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ως «νοικοκυριό», αφού το έσοδο είναι κοινό, τόσο για την οικογένεια όσο και για την επιχείρηση.

Με τις πρώτες λοιπόν ενδείξεις του προβλήματος, ο επιχειρηματίας θα πρέπει:

Να απευθυνθεί στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Ενδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά είναι τυχόν προβλήματα με την κάλυψη των επιταγών (ή το σφράγισμά τους), η καθυστέρηση στην πληρωμή των προμηθευτών.

Αναλυτική ενημέρωση
Θα πρέπει να ενημερώσει αναλυτικά την τράπεζα για τη συνολική του οικονομική κατάσταση. Δηλαδή τι δάνεια έχει (επιχειρηματικά, κίνησης κεφαλαίων, στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.). Και ακόμα θα πρέπει να ενημερώσει για την πτώση του τζίρου της εταιρείας του, τις ζημιές που εμφανίζει, τα προβλήματα στο συναλλακτικό κύκλωμα (πάρε - δώσε με προμηθευτές κ.λπ.). Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται πλέον με μετρητά (και συχνά πριν από την παραλαβή του εμπορεύματος), ενώ πριν από δύο χρόνια αυτές οι πληρωμές γινόντουσαν με επιταγές.

Φυσικά θα πρέπει να αναφέρει και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει για να περιορίσει τα κόστη του (απολύσεις εργαζομένων, κλείσιμο καταστημάτων, μικρότερες παραγγελίες κ.λπ.).

Στη συνέχεια η τράπεζα προτείνει τη λύση που θεωρεί ότι είναι η ενδεδειγμένη για την περίπτωση του κάθε επιχειρηματία.

Η αναχρηματοδότηση προσφέρεται ως λύση στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει προβλήματα με το δάνειό του, τα οποία όμως είναι μικρής εμβέλειας. Χρειάζεται δηλαδή μία ανάσα για να «νοικοκυρέψει» το χρέος του και να ξαναμπεί σε ορθή πορεία.

Στην περίπτωση αυτή η αναχρηματοδότηση, δηλαδή ένα νέο δάνειο, που έχει μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και συνεπώς χαμηλότερη δόση, είναι η λύση. Η δόση μπορεί να μειωθεί και κατά 50% και συνήθως το επιτόκιο διατηρείται το ίδιο (δηλαδή δεν αυξάνεται το περιθώριο κέρδους της τράπεζας).

Η επιμήκυνση είναι επίσης μια πρόταση που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποπληρώσει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το δάνειο. Και στην περίπτωση αυτή, αν το δάνειο παραταθεί κατά 5 χρόνια, μπορεί η δόση του να μειωθεί επίσης κατά 50%. Το σημαντικό είναι ότι δεν αλλάζουν οι όροι του δανείου και ο επιχειρηματίας αποπληρώνει κάθε μήνα κεφάλαιο και τόκους.

Η περίοδος χάριτος είναι η τρίτη λύση. Για ένα διάστημα από 12 έως 24 μήνες ο επιχειρηματίας πληρώνει μόνο τόκους για τις οφειλές του.

Στην περίπτωση αυτή η δόση μπορεί να μειωθεί κατά 70%. Η λύση είναι η καλύτερη δυνατή μόνο για τις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας έχει λαμβάνειν από κάποιον φορέα του Δημοσίου ή περιμένει να λάβει χρηματοδότηση π.χ. από το ΕΣΠΑ. Διότι στην περίπτωση που εισπράξει το ποσό που του οφείλεται, μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο της οφειλής του.

Αντίθετα, η περίοδος χάριτος μπορεί να μεγεθύνει το πρόβλημα, στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν μπορέσει να ορθοποδήσει. Διότι μόλις λήξει η περίοδος χάριτος, θα πρέπει να εξυπηρετεί το δάνειό του κανονικά.

Πρόγραμμα-ανάσα για τους αγρότες

Οι τράπεζες -και κυρίως η Πειραιώς, στην οποία ανήκει πλέον το «καλό» κομμάτι της Αγροτικής- προχωρούν κυρίως σε ρυθμίσεις των δανείων λιανικής προς τους αγρότες. Μέχρι τώρα τα δάνεια που δόθηκαν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, για παράδειγμα δάνεια για υδατοκαλλιέργειες, οινοποιητικά κ.λπ., ρυθμίζονταν με υπουργικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς σύντομα θα ανακοινώσει τη μείωση των εξασφαλίσεων για τα δάνεια που είχε χορηγήσει η πρώην ΑΤΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εμπράγματες εξασφαλίσεις ήταν διπλάσιες και τριπλάσιες της αξίας του δανείου.

Για το θέμα θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις που θα προβλέπουν τη μείωση των εμπράγματων εξασφαλίσεων και με τον τρόπο αυτό θα αποδεσμευτεί αγροτική περιουσία που σήμερα είναι υποθηκευμένη στην πρώην ΑΤΕ.

Οι ρυθμίσεις που ακολουθούν οι τράπεζες εξαρτώνται από το είδος του δανείου.

Στα καλλιεργητικά, για παράδειγμα, δάνεια όπως και στα δάνεια για αγορά εξοπλισμού (τρακτέρ, καλλιεργητής κ.λπ.), επιλέγεται η λύση της αναχρηματοδότησης. Δίνεται δηλαδή ένα νέο δάνειο, μεγαλύτερης διάρκειας για να μπορεί ο δανειολήπτης να το εξυπηρετήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγροτικά δάνεια για κεφάλαια κίνησης.

Παράταση
Οι αναδιαρθρώσεις των τραπεζών συνήθως είναι:

Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής στεγαστικών δανείων. Η διάρκεια αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου μπορεί να παραταθεί μέχρι και 12 χρόνια, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη (ή του εγγυητή).

Διευκολύνσεις μέσω των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες. Στην περίπτωση αυτή, μέρος της επιδότησης που πιστώνεται στον καταθετικό λογαριασμό του αγρότη, χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή δόσεων από δάνεια (στεγαστικά, καλλιεργητικά, εξοπλισμού, κεφάλαια κίνησης κ.λπ.), ώστε να είναι ενήμερο το δάνειο. Μάλιστα, όπως διευκρινίζουν τα τραπεζικά στελέχη, σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται όλο το ποσό επιδότησης για την αποπληρωμή οφειλών.

Προγράμματα ρυθμίσεων για στεγαστικά δάνεια με περίοδο χάριτος 6 ή 12 μηνών, ή με πληρωμή μόνο τόκων για διάστημα ενός έτους.

Και φυσικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι το τέλος του 2013 έχουν «παγώσει» οι πλειστηριασμοί που αφορούν την πρώτη και μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, ακόμα και αν το δάνειο υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη μέτρων που αφορά τους αγρότες και συγκεκριμένα τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια, αλλά και τις δυσανάλογα μεγάλες υποθήκες που ενέγραφε η πρώην Αγροτική Τράπεζα.

Σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγελθεί:

α) Για όσα δάνεια έχουν εξοφληθεί, θα γίνει εξάλειψη της υποθήκης με μηδενικό κόστος για τους αγρότες.

β) Απομειώνεται η υποθήκη, στο 120% της σημερινής αξίας του δανείου:

για μεν το 80% των δανείων που μεταφέρθηκαν στην Πειραιώς - ΑΤΕ (εξυπηρετούμενα δάνεια), η προσαρμογή θα γίνει από την Τράπεζα,

για δε το 20% των δανείων που έμειναν για εκκαθάριση στην παλαιά ΑΤΕ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια), από τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ.

γ) Τέλος, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, με νομοθετική ρύθμιση θα καθοριστεί ο τρόπος αποπληρωμής τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν με απώλεια των αγροτεμαχίων τους οι αγρότες.

(Πηγή: eisodima.gr)


Financial & Law: Ευνοϊκές εξωδικαστικές και δικαστικές ρυθμίσεις οφειλών για επιχειρήσεις, ιδιώτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: