19/4/13

ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδοτήσεις 550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης

Ζεστό χρήμα 550 εκατ. ευρώ φέρνει το ΕΤΕΑΝ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας για κεφάλαια κίνησης, καθώς άναψε το πράσινο φως για την παροχή δανείων με άκρως ελκυστικά επιτόκια μέσω του Ταμείου Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης-συνεπένδυσης με τις 14 προεπιλεγείσες τράπεζες μέσω των οποίων θα παρασχεθούν τα δάνεια. Σύμφωνα με τους όρους της συνεπένδυσης, οι τράπεζες που συμμετέχουν θα καλύψουν -ισόποσα με το νέο Ταμείο- το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, το συνολικό ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες που έχουν προεπιλεγεί είναι:
• Εθνική Τράπεζα
• Alpha Bank
• Τράπεζα Πειραιώς
• EFG Eurobank
• Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
• Proton Bank
• Probank
• Τράπεζα Κύπρου
• Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
• Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
• Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
• Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
• Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγηθούν με τους όρους του Ταμείου θα ανέρχεται στο ήμισυ του επιτοκίου που θα επιβαρυνόταν η επιχείρηση εάν το δάνειο χορηγούνταν αποκλειστικά από τα διαθέσιμα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Το ευνοϊκό αυτό κόστος οφείλεται στη σχέση συνεπένδυσης (1:1 μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών) και στην άτοκη φύση των κεφαλαίων που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο μάλιστα της προσπάθειας, που επισπεύδεται από όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του Ταμείου, τα δίκτυα των τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζικών ομίλων που συμμετέχουν στην ενεργοποίησή του έχουν ήδη ενημερωθεί προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες και να υποδέχονται τα σχετικά αιτήματα της πελατείας. Η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5%.

Οι ανωτέρω όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών και είναι ήδη ενσωματωμένοι στο κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου, με προφανές όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό ευνοϊκούς και διαφανείς όρους χρηματοδότησης, που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την επιχειρηματική συνέχεια και ανάπτυξή τους.

Επιμήκυνση
Επίσης έχει θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι τον Μάιο του 2014 της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του προκατόχου της ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ, και τα οποία, λόγω της κρίσης και της συνακόλουθης αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, παρουσιάζουν σήμερα καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους.

Η παράταση της λήξεως των υποχρεώσεων πραγματοποιείται με αίτημα που υποβάλλεται από την επιχείρηση προς την τράπεζα που τηρούνται οι οφειλές και εφόσον συμφωνηθούν οι ειδικότεροι όροι μεταξύ αιτούντος και τραπέζης, κοινοποιείται στην ΕΤΕΑΝ προκειμένου να γίνει και η ανάλογη επιμήκυνση στη διάρκεια ισχύος της εγγυήσεώς της. Πρόκειται στην ουσία για ένα σχήμα τακτοποίησης των ταμειακών εκκρεμοτήτων της επιχειρήσεως, το οποίο, λειτουργεί:
•για την επιχείρηση, ως αποκατάσταση του προβλήματος ρευστότητας καθώς και για επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη
• για το ΕΤΕΑΝ ως μέτρο προώθησης των υπολοίπων ανωτέρω δράσεων που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τον νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι πλέον όλα τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ απευθύνονται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε όλους τους κλάδους και όλη την επικράτεια.

Πρόγραμμα για έκδοση εγγυητικών επιστολών

Παράλληλα, «τρέχει» το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 90 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος ανά μικρομεσαία επιχείρηση το 50% των εγγυητικών επιστολών που θα εκδώσει η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτήν.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των 2 ετών συμφωνείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνει τα 150.000€ ανά επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών μπορεί να υποκαθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές της.

Σημειώνεται ότι όσο συχνότερη είναι η ανακύκλωση των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, τόσο οικονομικότερη γίνεται η χρήση του εργαλείου για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αποδοχή (11 συνεργαζόμενες τράπεζες) και αυξανόμενη απήχηση, λόγω της εξοικονόμησης πολύτιμης ρευστότητας που άλλως δεσμεύεται στη χρηματοδότηση των προμηθευτών.

(Πηγή: eisodima.gr)


Financial & Law: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: