12/10/12

Ενισχύσεις από τον Επενδυτικό νόμο για συσκευαστήρια φρούτων

Οι εξαγωγές νωπών φρούτων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία κερδών για τους παραγωγούς. Ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται απευθείας από τους ίδιους και κυρίως όταν τα φρούτα τους είναι τυποποιημένα. Οι αγρότες μπορούν να επιδιώξουν τον νέο δρόμο της εξωστρέφειας, εκμεταλλευόμενοι τις ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου για τη δημιουργία συσκευαστηρίων φρούτων. Ετσι αποφεύγουν τους ενδιάμεσους κρίκους και μπορούν μόνοι τους να εξάγουν τα προϊόντα τους. Ο επενδυτικός νόμος, που άνοιξε και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, δίνει τη δυνατότητα της επιδότησης έως και 50% για αγρότες της περιφέρειας που θέλουν να κάνουν τις δικές τους μονάδες συσκευασίας ή τυποποίησης. Συγκεκριμένα μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση leasing, καθώς και με φορολογική απαλλαγή με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρηματοδότησης μέχρι και 50%.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%. Στην Α' Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ' Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιόνιων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β' Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει για τα επενδυτικά σχέδια επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως 50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική απαλλαγή.

Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης στο καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής είναι:
•Για μεγάλες επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 ευρώ.
•Για μεσαίες επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.
•Για μικρές επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.
•Για πολύ μικρές επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
•Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60%του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 10%.
•Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
•Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.

Δαπάνες που δεν καλύπτονται
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων, τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου και την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σε ένα από τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών που υπάρχουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
•Περιφέρεια Αττικής, τηλ.: 210 3258800-04, τηλ.: 210 6709721.
•Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τηλ.: 25313 52764.
•Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τηλ.: 22510 27662, 22510 23201.
•Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2613 600134.
•Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 24610 53246.
•Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ.: 26510 26639.
•Περιφέρεια Θεσσαλίαςτηλ.: 2413503607.
•Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 39606.
•Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ.: 2310 379240, 2313 309105.
•Περιφέρεια Κρήτης, τηλ.: 2810 278610.
•Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 22813 60283-4-5, 22410 36200, 22410 26182.
•Περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλ.: 2713 601190, 2713 601192.
•Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 22310 25360, 22310 29303.


Financial Solutions: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: