24/2/12

Πρόγραμμα ενίσχυσης για βιολογική κτηνοτροφία

Σε λίγες μέρες ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης για όσους ασχολούνται και όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη βιολογική κτηνοτροφία.

Η «βιολογική κτηνοτροφία» εντάσσεται στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 20 εκατ. ευρώ.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν και ενισχύσεις για αιγοπρόβατα. Τα ανώτατα ποσά που δίνονται για νέους κτηνοτρόφους είναι μέχρι 180 ευρώ ανά ζώο και για όσους ήδη είναι η ενίσχυση είναι μέχρι 151 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η στροφή στη βιολογική κτηνοτροφία. Οι ενισχύσεις δίνονται ώστε να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των παραγωγών στη βιολογική κτηνοτροφία.

Επιλέξιμες λοιπόν εκτροφές είναι αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά, δηλαδή, πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Επίσης δικαιούχοι είναι κι όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι εγγεγραμμένοι επίσης στο μητρώο.

Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Σχετικά με τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και να έχουν νομική προσωπικότητα. Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αγροτεμάχια και βοσκότοποι με μέγεθος τουλάχιστον 500 μέτρα. Με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, κι εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή της αίτηση, προσκομίζεται αντίγραφό της.

Η διαδικασία ένταξης στη «βιολογική κτηνοτροφία» περιγράφεται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ενίσχυσης στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας που ανήκουν ή στα κατά τόπους κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού και ελέγχου λιπασμάτων αλλά και στις κατά τόπους ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη «Βιολογική Κτηνοτροφία» θα βρείτε:

Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τηλ.: 210 2128177-178
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, τηλ.: 210 5275097
Κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: www.agrotikianaptixi.gr

Πηγή: eisodima.gr

Financial Solutions: Οι ειδικοί στις αγροτικές επιδοτήσεις και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: