20/3/17

Εργαλεία εναλλακτικής χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση των ΜμΕ περιλαμβάνεται μια σειρά από εναλλακτικά «εργαλεία», τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και την αδυναμία των επιχειρήσεων να πάρουν νέο δάνειο ή να αναδιαρθρώσουν το υφιστάμενο.

Κάποια, καθότι αποτελούν «αχαρτογράφητα νερά» για τους υποψήφιους επενδυτές και λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά, αντιμετωπίζονται, για την ώρα τουλάχιστον, με επιφυλακτικότητα, άλλα εξαιτίας των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης έχουν μείνει πίσω στον σχεδιασμό. Στα εργαλεία εναλλακτικής χρηματοδότησης για ΜμΕ συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund – Fund of Funds)
Συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα, με διαχειριστή της το European Investment Fund (EIF). Το Equifund ξεκινά τη λειτουργία του με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από τo EIF. Τα κεφάλαια αυτά, με ποσοστό μόχλευσης, θα κατευθυνθούν στις ΜμΕ, από τη μεταφορά τεχνολογίας και τη χρηματοδότηση σποράς έως τη χρηματοδότηση ώριμων επιχειρήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Περιφερειακά Ταμεία
Θα μοχλεύσουν πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ιδιωτικούς πόρους στοχεύοντας στην ενίσχυση των ΜμΕ των περιφερειών, θα παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις, αλλά και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.

Μικροπιστώσεις
Αφορούν στην παροχή μικροδανείων ύψους 5.000-20.000 ευρώ (seed loans) για την ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και την προετοιμασία τους για να συγκεντρώσουν κεφάλαια (fund raising). Τα δάνεια αυτά προορίζονται να στηρίξουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, αλλά και ευάλωτες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες και θα παρέχονται και από μη τραπεζικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ταμείο Εγγυήσεων (Guarantee Fund)
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Guarantee Fund θα προβλέπεται η παροχή εγγυητικών επιστολών προς τις επιχειρήσεις. Εκτιμάται πως μέσω αυτού θα επιταχυνθεί η διαδικασία δανειοδότησης και θα κινητοποιήσει το τραπεζικό σύστημα.

Επενδυτικά δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
Θα χορηγούνται είτε με τη μορφή δανείων με συμμετοχή στα κέρδη (Profit Participating Loans) είτε με τη μορφή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Τα Profit Participating Loans αποτελούν μορφή δανείων, για τα οποία προβλέπεται ότι ο πιστωτής λαμβάνει συμμετοχή στα κέρδη ή τον κύκλο εργασιών της εταιρίας ως αντάλλαγμα της παροχής κεφαλαίου. Η δομή του δανείου αυτού είναι η εξής: ο δανειστής δεν λαμβάνει μετοχική συμμετοχή στην εταιρία, αλλά δεν συμμετέχει και σε τυχόν ζημίες της εταιρίας.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


Financial & Law:
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642